Công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức năm 2023

Công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức năm 2023

Thực hiện các Quyết định tuyển dụng công chức của TCTK năm 2023. Ngày 04/8/2023, tại Cục Thống kê tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định tuyển dụng, phân công công tác đối với công chức vào các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Phú Yên năm 2023

Xem tiếp