Tăng cường Công tác Thống kê Nhà nước

Chủ nhật - 05/06/2022 21:14 221 0
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.

  Ý kiến bạn đọc