Cục Thống kê tỉnh Phú Yên rất mong nhận được sự quan tâm, truy cập, chia s thông tin, tham gia đóng góp ý kiến của Lãnh đạo các cấp, của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Phú Yên ngày càng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin của đông đảo người dùng tin trong xã hội

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Phú Yên

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan.

Điện thoại: 0257.3841817 - 0257.3843235

Fax: 0257.3841686

Email: nnphuoc@gso.gov.vn

Gửi phản hồi
Mã bảo mật