Lịch làm việc

               TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
     CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN                          Từ ngày 08/8/2022 đến 12/8/2022
     
THỨ,
NGÀY 
NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN
Thứ 2
Ngày 08/8
- 7h30  Chào cờ đầu tuần
- Thông qua Dự thảo Quyết định thành lập BCĐ CLPTTK
- 7h40 Họp Chi bộ định kỳ tháng 7/2022 (sau chào cờ)
- 8h50 Học tập NQ TW5, khóa XIII (1,5 ngày; sau họp CB) tại Hội trường
- 13h Đi dự lễ công bố Xã Hòa Phú đạt NTM nâng cao
- Công chức, NLĐ
- Đ/c Viễn, Phòng Tổng hợp
- Các Đ/c Đảng viên
- Toàn thể CBCC và NLĐ

- Đ/c Viễn, Quyết, Thoại (lái xe)
Thứ 3
Ngày 09/8
- Dự tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ (từ ngày 9-11/8)
- 7h30 Học tập NQ TW 5, khóa XIII (buổi sáng) tại Hội trường
- 13h Đi dự lễ công bố xã Hòa Định Đông đạt NTM nâng cao
- Đ/c Tâm, Hạnh

- Toàn thể Công chức, người LĐ
- Đ/c Chí, Quyết, Thoại (lái xe)
Thứ 4
Ngày 10/8
- Thông qua BC giá NLTS  tháng 8
- 8h dự HN sơ kết CT phòng, chống dịch Covid 19 tại Nhà Văn hóa LĐ tỉnh
- Đ/c Chí, Phòng TTTT
- Đ/c Chí
Thứ 5
Ngày 11/8
- 8h làm việc với H.Tuy An về nội dung phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM năm 2023 tại Hội trường Huyện ủy Tuy An - Đ/c Chí, Quyết, Thoại (lái xe)
Thứ 6
Ngày 12/8
- Thông qua BC: DT,NS,SL ước tính vụ Hè thu; Số lượng và SP chăn nuôi sơ bộ 6T đầu năm 2022
- 8h tham dự HN tổng kết TĐT kinh tế 2021 tại Hội trường UBND H.Phú Hòa
- 8h họp tại Hội trường UBND tỉnh
- Đ/c Chí, tổ NN

Đ/c Chí, Loan, Thoại (l/xe)
Đ/c Viễn