Lịch làm việc

               TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
     CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN                          Từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023
     
THỨ,
NGÀY 
NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN
Thứ 2
Ngày 27/3
- Chào cờ đầu tuần
- Tập huấn ĐT biến động dân số & KHHGĐ các huyện: Tuy An; Tây Hòa; Phú Hòa; TX Đông Hòa
Công chức, người lao động
LĐC; Các phòng TTTT; XG;TH
Thứ 3
Ngày 28/3
- Tập huấn ĐT biến động dân số & KHHGĐ: Đồng Xuân; Sơn Hòa; Sông Hinh; TP; TX Sông Cầu
- 13h30 đi công tác tại huyện Tây Hòa
LĐC;  Phòng TTTT

- Đ/c Viễn, Tâm, Thanh (lái xe)
Thứ 4
Ngày 29/3
- Thông qua BC: Số lượng trang trại năm 2022
- 8h Làm việc với Viện khoa học XH vùng Nam Bộ
- 9h Dự Họp báo công bố số liệu KT-XH  quý 1/2023 ( trực tuyến) ( Đ/c Phước kết nối)
- Đ/c Chí, Phòng KT
- Đ/c Viễn,Sơn, Bài, Loan, Nhi
- LĐC, LĐ và công chức các phòng
Thứ 5
Ngày 30/3
- Thông qua BC sơ kết PPCĐ 6 tháng đầu năm 2023
- 8h Dự Hội nghị tập huấn tại Sở GD ĐT Phú Yên
 Đ/c Viễn, Phòng TH   
- Đ/c Chí
Thứ 6
Ngày 31/3
- Thông qua BC Hệ thống chỉ tiêu KT-XH chủ yếu năm 2022
- Thông qua các BC của Phòng XH: Số Bác sĩ và gường bệnh; Đại biểu HĐND; Lãnh đạo chính quyền; Lãnh đạo ngành Kiểm sát; Toà án; Mức độ thiên tai và mức dộ thiệt hại năm 2022
 Đ/c Viễn, Phòng TH

 Đ/c Viễn, Phòng XH