Thông tin kinh tế xã hội

Tình hình Kinh Tế - Xã Hội tỉnh Phú Yên tháng 07 năm 2023

Tình hình Kinh Tế - Xã Hội tỉnh Phú Yên tháng 07 năm 2023

 •   31/07/2023 12:50:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Tình hình Kinh tế xã Hội tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2023

Tình hình Kinh tế xã Hội tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2023

 •   03/07/2023 12:52:00 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Họp báo công bố số liệu thống kê KTXH 6 tháng đầu năm 2023

Họp báo công bố số liệu thống kê KTXH 6 tháng đầu năm 2023

 •   30/06/2023 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2023

Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Phú Yên tháng 5 năm 2023

 •   29/05/2023 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023

 •   03/05/2023 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2023

 •   30/03/2023 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2023

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2023

 •   30/03/2023 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Thông báo Tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

 •   05/03/2023 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023
Tình hình Kinh tế Xã hội tỉnh Phú Yên tháng 02 năm 2023

Tình hình Kinh tế Xã hội tỉnh Phú Yên tháng 02 năm 2023

 •   27/02/2023 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác