Thông tin tuyên truyền

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

 •   26/04/2023 12:53:00 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 và phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tuyển dụng

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tuyển dụng

 •   07/02/2023 07:56:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA DIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng Chống Tham nhũng năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác Phòng Chống Tham nhũng năm 2023

 •   28/12/2022 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2023

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2023

 •   24/12/2022 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Thống kê trực tuyến

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Thống kê trực tuyến

 •   25/11/2022 02:06:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Cục Thống kê tỉnh Phú Yên hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Thống kê trực tuyến do Group facebook Phổ biến thông tin thống kê thực hiện.
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III, 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III, 9 tháng năm 2022

 •   30/09/2022 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thống kê 2022

Bổ sung Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thống kê 2022

 •   05/07/2022 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác