Thông tin tuyên truyền

Bổ sung Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thống kê 2022

Bổ sung Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thống kê 2022

 •   05/07/2022 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường Công tác Thống kê Nhà nước

Tăng cường Công tác Thống kê Nhà nước

 •   05/06/2022 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.
Điều tra Doanh nghiệp 2022

Điều tra Doanh nghiệp 2022

 •   13/04/2022 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
VOV1 - Từ 15/4 đến hết ngày 30/5/2022, Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành “Điều tra doanh nghiệp năm 2022”, dự kiến Quý I/2023 công bố kết quả chính thức, với mục tiêu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý, điều hành, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, cũng như lập chính sách, kế hoạch phát triển cho từng địa phương, cho toàn nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự phối hợp tích cực và trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là giới doanh nhân, doanh nghiệp
Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần

Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần

 •   02/04/2022 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần VTV1 ngày 2/4/2022, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự
Chương trình Sự kiện và Bình luận trên VTV1

Chương trình Sự kiện và Bình luận trên VTV1

 •   02/04/2022 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự chương trình Sự kiện và Bình luận trên VTV1 ngày 2/4/2022.
Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc năm 2022

Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc năm 2022

 •   18/03/2022 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Thực hiện công tác Thống kê

Triển khai Thực hiện công tác Thống kê

 •   04/03/2022 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Tuyên Truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Tuyên Truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

 •   20/01/2022 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với 16 chương, 171 điều (giảm 04 chương và tăng 01 điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)

Các tin khác