Thông tin tuyên truyền

Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

 •   05/12/2021 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
VICOPRO – GIZ phối hợp xây dựng, xuất bản Bộ ấn phẩm ATTP dành cho người tiêu dùng
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

 •   11/03/2021 11:31:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
.
Tài liệu tuyên truyền về Luật sửa đổi

Tài liệu tuyên truyền về Luật sửa đổi

 •   14/10/2021 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ
Thư Chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ

Thư Chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ

 •   14/10/2020 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký thư chúc mừng Công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam nhân ngày Thống kê thế giới (20/10) và Tổng cục Thống kê đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về thống kê
Lịch tuyên truyền Đánh giá tác động Covid-19 lần 2

Lịch tuyên truyền Đánh giá tác động Covid-19 lần 2

 •   09/09/2020 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Các bài viết tuyên truyền Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Các bài viết tuyên truyền Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

 •   18/08/2019 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Các bài viết tuyên truyền Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017
Bài hát Capi-Điều tra dân số thời 4.0

Bài hát Capi-Điều tra dân số thời 4.0

 •   30/03/2019 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Trailer Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Trailer Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   28/03/2019 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Sản phẩm Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sản phẩm Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   27/03/2019 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác