Tuyên Truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ năm - 20/01/2022 20:51 354 0
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với 16 chương, 171 điều (giảm 04 chương và tăng 01 điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)

  Ý kiến bạn đọc