Tin hoạt động

Bổ sung Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thống kê 2022

Bổ sung Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thống kê 2022

 •   05/07/2022 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Thông cáo báo chí Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Thông cáo báo chí Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

 •   30/06/2022 12:26:00 AM
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0
.
Điều tra Doanh nghiệp 2022

Điều tra Doanh nghiệp 2022

 •   13/04/2022 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
VOV1 - Từ 15/4 đến hết ngày 30/5/2022, Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành “Điều tra doanh nghiệp năm 2022”, dự kiến Quý I/2023 công bố kết quả chính thức, với mục tiêu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý, điều hành, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, cũng như lập chính sách, kế hoạch phát triển cho từng địa phương, cho toàn nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự phối hợp tích cực và trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là giới doanh nhân, doanh nghiệp
Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc năm 2022

Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc năm 2022

 •   18/03/2022 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Thực hiện công tác Thống kê

Triển khai Thực hiện công tác Thống kê

 •   04/03/2022 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Phú Yên

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Phú Yên

 •   16/02/2022 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Tuyên Truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Tuyên Truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

 •   20/01/2022 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với 16 chương, 171 điều (giảm 04 chương và tăng 01 điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
Tài liệu tuyên truyền về Luật sửa đổi

Tài liệu tuyên truyền về Luật sửa đổi

 •   14/10/2021 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Các tin khác