Lịch làm việc

                                      TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
                           CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN                                                                Từ ngày 19/02/2024 đến 23/02/2024
     
THỨ,
NGÀY 
NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN

Thứ 2
Ngày 19/02
Thông qua các BC: NLTS, CN, VĐT, TMDV tháng 2
- Thông qua BC số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 02/2024; Số vụ vi phạm và xử phạt vi phạm môi trường tháng 02/2024; Tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội tháng 02/2024
- HN tập huấn lập bảng kê hộ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
- Thông qua kết quả số liệu ĐT công nghiệp, TM, DV, VT tháng 02/2024
- Thông qua góp ý rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh
-9h Họp Lãnh đạo cục
Đ/c Chí, Phòng KT
- Đ/c Viễn, Phòng XH-  LĐC; Phòng TTTT, XH, TH
-  LĐC; Phòng TTTT; Đ/c Quyền, Trang
Đ/c Viễn, Phòng TH
- LĐC, Đ/c Tâm (thư ký)

Thứ 3
Ngày 20/02
Dự HN Tập huấn lập bảng kê hộ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại các huyện TX Sông Cầu: Đ/c Chí
- H.Sông Hinh: Đ/c Viễn, Quyết ,
Thanh (l/ xe)

- H.Tuy An: Đ/c Hải
- H.Phú Hòa: Đ/c Loan
Thứ 4
Ngày 21/02
Dự HN Tập huấn lập bảng kê hộ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại các huyện.
H.Đồng Xuân: Đ/c Chí
- H.Sơn Hòa: Đ/c Viễn, Thanh (l/xe)
- H.Tây Hòa: Đ/c Hải
- TX Đông Hòa: Đ/c Loan
Thứ 5
Ngày 22/02
- 14h Họp Chi bộ định kỳ
- Toàn thể Đảng viên
Thứ 6
Ngày 23/02
- Thông qua Báo cáo Giá tiêu dùng Tháng 02/2024
- 08h Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025
- Đ/c Chí; Phòng TTTT
- Toàn thể công chức